Договір оферти №1/2019

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

1.     Загальні положення

Турист, Туроператор в даному договорі розуміються у значенні, викладеному в Законі України «Про туризм».
 

Платник, Клієнт – юридична або повнолітня фізична особа, що виконує юридичні дії щодо придбання туристичного продукту від імені та за дорученням подорожуючих осіб.

Створюючи акцепт платник підтверджує той факт, що туристи (особи, на ім‘я яких виконується бронювання туристичного продукту) надають згоду з даним Договором публічної оферти – далі ДОГОВІР ОФЕРТИ. Клієнт не має права створювати акцепт не заручившись Дозвілом та Дорученням на цю юридичну дію від Туристів.


Турпакет (тур), турпродукт – це комплекс туристичних послуг, який включає: проживання, переїзд до місця проживання і назад, обране харчування в готелі, страховка.


Турагент (турфирма), Туристична компанія – юридична особа або Фізична особа – підприємець (ФОП), що надає послуги туроператору (або іншому Турагенту) з реалізації туристичного продукту на підставі агентського договору, субагентського договору, або договору передоручення за своєю сутністю. Оказує інформаційно-консультаційні послуги з підбору та послуги бронювання туристичного продукту за допомогою систем бронювання наданих Туроператорами. Турагент не несе відповідальності за якість послуг, що надаються у обраному Туристом Туристичному продукті, але відповідає за повноту та своєчасність надання інформації про Турпродукт (Тур, Турпакет), а також за видачу документів в електронному вигляді за допомогою обраного засобу електронного спілкування, яким обрано месенджер Telegram за згодою сторін.
Бронювання Турпакетов Турагентом виконується лише після створення акцепту Клієнтом, яким є предоплата на рахунок Турагента з формулюванням «за туристичні послуги».

2. Обов'язки сторін:

Турагент несе відповідальність:

- За коректне і своєчасне бронювання у Туроператора замовленого Клієнтом туру. 
- За своєчасну оплату Туроператору коштів, отриманих від Клієнта.
- Відповідальність за своєчасне інформування Клієнта про будь-яких можливих змінах в замовленому турі.
- За своєчасну виписку всіх документів і передачі їх Клієнту в електронному вигляді.
- За виконання замовлених додаткових послуг.

Турагент не несе відповідальність:

- У разі неспроможності Клієнта скористатися турпакетом у зв'язку зі змінами його планів з причин, які знаходяться поза сферою впливу Турагента.


- У разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як: затримка і перенесення рейсів, технічні поломки та механічні пошкодження літаків, закриття аеропортів, викликаних екстремальними погодними умовами, страйками, війнами і т.д., а також іншими незалежними від Турагента причинами.


- За неможливість скористатися турпакетом, якщо паспорт Клієнта виявився недійсним або неправильно оформленими. Якщо Клієнт не встиг його отримати до моменту виїзду, або не встиг отримати необхідну візу для поїздки в країну відпочинку.


- За будь-які медичні витрати, які виникли в результаті хвороби або нещасних випадків, покриття яких не забезпечується страховим полісом.


- За зміну, перенесення або затримку часу вильоту авіарейсів в межах доби.


- За оптимізацію польотної програми туроператорами.


- За неможливість використати Турпакет у разі відсутності необхідних документів для виїзду за кордон з неповнолітньою дитиною

Клієнт (платник, турист) несе відповідальність:

- за своєчасне надання фотокопій закордонних паспортів для здійснення бронювання туру.


- За наявність усіх документів, необхідних для подорожі за кордон України (Закордонний паспорт, страховка, віза та інші дозволи), відсутність яких може перешкодити Клієнту скористатися замовленим турпакетом.


- Клієнт самостійно несе всі витрати в зв'язку з його депортацією з зарубіжної держави через відсутність у нього необхідних для перебування на території цієї країни документів.

3. Бронювання турпакету і оплата коштів

- Бронювання туру у Туроператора проводиться тільки після отримання передоплати від Клієнта та введення паспортних даних туристів.


- Розмір передоплати становить 15% від вартості туру, але не менше ніж 3000 грн.

Для Туроператора AnexTour розмір передоплати становить 30%, але не менше ніж 6000грн.

Передоплата здійснюється методом перерахування коштів на банківські рахунки Турагента.

У разі непідтвердження туру Туроператором Турагент зобов‘язується повернути отримані за бронювання кошти протягом доби у банківський час.


- Після підтвердженням туру Клієнт повинен сплатити залишок суми протягом 24-х годин, але не пізніше, ніж за добу до початку туру. Якщо клієнт відмовляється від туру після підтвердження туру туроператором - передоплата не повертається.

4. Скасування бронювання турпакетів і повернення коштів

Якщо Клієнт не зробив повну оплату за Турпакет, або в разі відмови від виконання даного Договору Турист сплачує Туроператору через Турагента штраф в наступних розмірах:


- за відмову від туру в терміни за 45 діб до початку поїздки - 30% загальної вартості туристичних послуг;


- за відмову від туру в терміни 45-25 днів до початку поїздки - 60% загальної вартості туристичних послуг;


- за відмову від туру в терміни 25-14 днів до початку поїздки - 90% загальної вартості туристичних послуг;


- за відмову від туру в терміни 14-1 день до початку поїздки - 100% загальної вартості туристичних послуг;


- при відмові від туру, який припадає на високий сезон - 100% вартості туристичних послуг;


- при відмові від Турпродукту заброньованого у Туроператора AnexTour – 100% вартості туристичних послуг.


- внесення будь-яких змін до туристичного продукту Туроператора AnexTour прирівнюється до відмови від заброньованого Турпродукту з виплатой 100% штрафу та бронюванням нового Турпродукту згідно ціни СПО на дату бронювання.


- при відмові від замовлення за "раннього бронювання" - 100% вартості туристичних послуг;


Розміри витрат можуть бути змінені. Розмір виплат, які зобов'язаний сплатити Турист, залежить від домовленостей Туроператора з партнером по організації туру. Якщо партнером Туроператора встановлений не такий розмір виплат, як передбачений умовами даного договору, Турист зобов'язаний оплатити зазначені суми, які визначені партнером, з урахуванням інших положень даного договору. Для з'ясування розміру можливих витрат Турист має право здійснювати запити Турагенту.

5. Акцептування договору

5.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення Замовником плати за замовлені Послуги бронювання або Туристичні послуги з посиланням на цей Договір у підставі платежу, що свідчить про беззаперечне прийняття Платником (Клієнтом) та туристами від імені яких здійснюється платіж умов цього Договору публічної оферти.


5.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Турагентом передоплати від Замовника за Туристичні послуги та послуги бронювання, що свідчить про згоду Замовника дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.


5.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Турагентом умовах з оплати замовлених Послуг.


5.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

Після підписання Договіру на Туристичне обслуговування останній має вищу силу над цім Договором оферти.

6. Фізичні та Юридичні особи, що приєдналися до цього договору у ролі Турагента :


Фізична особа підприємець  Кайданович Денис Ігорович

Юридична адреса: м.Бровари, вул.Короленка, 66-а, к.27

Фактична адреса: м.Київ, вулиця Саксаганського, 83а, офис 307

Тел. +380986585075, +380674087435
Рахунок: 26000053032872
Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 321842
Код ЄДРПОУ 3551102955